Afhandling om Real Time Locating Systems – Drivers and Barriers

Taler: Frederik Daugaard Andersen

Med de mange muligheder for sporing af aktiver i real tid, hvorfor er RTLS endnu ikke mere udbredt i Danmark?

Frederik Daugaard Andersen skrev sin afsluttende cand.merc.(IT) afhandling med overskriften Real Time Locating Systems – Drivers and Barriers. Han vil i sin præsentation fremlægge hovedtrækkene i afhandlingen. Med fokus på hvilke faktorer der har indflydelse på teknologiens udbredelse i Danmark med udgangspunkt i interviews med 23 forskellige virksomheder, eksperter og ledere med indblik og erfaring fra brug af både RFID og RTLS og cases fra fem forskellige virksomheder præsenteres fire faktorer, der har haft afgørende betydning for en virksomheds beslutning for at investere i teknologien. Ydermere påpeges de faktorer, der menes at stå som den største hindring for at RTLS endnu ikke for alvor har slået igennem.