Anvendelse af RFID til støtte for børn med sproglige og kommunikative problemer

Taler: Jari Due Jessen

Digiplay kombinerer konkret legetøj med computerens muligheder.

Digiplay er udviklet i samarbejde med psykolog Bodil Andersen, forsker og ph.d. Carsten Jessen samt Cand. IT Jari Due Jessen.

Digiplay er videreudviklet og testet på to institutioner i Køge Kommune.