Identifikation og sporbarhed indenfor sundhedsvæsenet

Rundt omkring i hele verden er der gennemført mange projekter, der dokumenterer fordele ved RFID-anvendelse i sundhedsvæsenet.

På hospitaler anvendes RFID til at forbedre patientsikkerheden, øge udnyttelsen af dyre apparater, reducere spildtid, optimere arbejdsgange og logistik mv.

I Danmark har den massive investering i nye hospitaler betydet et øget fokus på fremtidens teknologi indenfor sundhedsvæsenet. Bl.a. støttes partnerskaber mellem private teknologivirksomheder og offentlige hospitaler økonomisk med 100 mio. kr. En del af disse midler er allerede blevet bevilliget til projekter, der på forskellig vis introducerer RFID til det danske sundhedsvæsen.

På workshoppen vil vi se på hospitalers behov for identifikation og sporbarhed, diverse teknologier – herunder RFID og den tilhørende business case. Vi vil blive introduceret til muligheder for at lave brugergrænseflader og binde IT-systemerne sammen, samt til det nye hype ord ”big data” – det at gemme og analysere på store datamængder med henblik på at gøre tingene mere intelligente, ligesom nødvendigheden for brug af standarder vil blive understreget.

Herefter vil vi gennemgå tre ”cases”. Først eksempler på praktisk anvendelse af RTLS i sundhedssektoren, dernæst 2 projekter omhandlende overvågning og sporbarhed,  – projekter der begge har opnået støtte fra puljen omkring partnerskaber.

Workshoppen er delt i to dele – en del før frokost og en del efter frokost. Du kan klikke på nedenstående link for at læse mere om præsentationerne som afholdes i de to dele:

Program for workshop del 1 

Program for workshop del 2