Identifikation og sporbarhed indenfor sundhedsvæsnet: Program del 2

Praktisk anvendelse af Real Time Location Systemer i sundhedssektoren v/Henrik Lerke, Stanley Healthcare
Stanley Healthcare har med RTLS installationer på mere end 500 hospitaler på verdensplan et solidt erfaringsgrundlag for anvendelse af RTLS i sundhedssektoren. Med udgangspunkt i kundecases illustreres resultater opnået ved synlighed i processer gennem real-time lokalisering af

  • personale: dokumenter, automatiser og optimer arbejdsprocesser
  • udstyr: optimer udnyttelsesgraden af medicinsk udstyr og reducer omkostninger i forbindelse med svind, overkapacitet og eftersøgning.
  • patienter: forbedring af patient sikkerhed og bedre patient oplevelser.

Den intelligente forsendelseskasse: Fuldautomatisk overvågning og sporbarhed for blodprøver under transport v/ Direktør Niki Nicolas Grigoriou
Intelligent Systems A/S og en række partnere arbejder på et samlet løsningskoncept, der højner kvaliteten af blodprøver og andre prøver samt optimerer diagnosticering gennem indførelse af sporbarhedsteknologi.

Intelligent Systems A/S vil udvikle en løsning, der sikrer sporbarhed og overvåger temperaturer under transport fra praktiserende læge til det biokemiske laboratorium, hvilket betyder afprøvning af en række forskellige trådløse sporbarhedsteknologier.

I løsningskonceptet udvikles også fuldautomatisk modtagelse, udpakning og sortering på laboratoriet.

Direktør Niki Nicolas Grigoriou fortæller om de teknologier, der overvejes og testes samt de foreløbige fordele og ulemper, der er identificeret.

HAT-projektet: sporing af varer på hospitaler v/ Rasmus Nørgaard Andersen, Direktør i Munin Spot Technologi og  projektejer HAT, Rikke Bastholm Clausen, Ejer og senior innovationskonsulent, INNOBA, Projektleder HAT
Introduktion til Health Care Asset Tracking. Præsentation af et innovationssamarbejde på tværs af hospitaler og virksomheder. Forbedringspotentiale ved sporingsløsning til 6 varegrupper.

FØRST brugerbehov, SÅ teknik: arbejdsgangsanalyse og behovsafdækning som værktøj.
En fuldt integreret løsning? – erfaringer med alle de ikke-tekniske udfordringer.

Opsummering og tak for i dag, Claus Fabricius, AIM/ALECTIA

Tilbage til workshop forside