Kvalitetskontrol i procesanlæg

Speaker: René Bülow 
Saint-Gobain ISOVER A/S  i Vamdrup anvender nu RFID i deres proces styring af hensyn til den meget strenge kvalitetskontrol produkterne er underlagt, alle prøver udtaget til kvalitetskontrol skal kunne spores hele vejen tilbage i processen, dette giver nogle udfordringer fordi processerne undervejs splittes op i flere produktionslinjer.

Saint-Gobain ISOVER A/S har derfor valgt at anvende RFID til sporing i produktionen, så dokumentationen er i ordren, og de prøver som auditørerne efterspørger hurtigt kan findes frem og sammenholdes med dokumenterne.
RFID-Systemet er integreret i processtyringen i produktionen og på mellemvarelageret.