SmartPhones i brug i logistik løsning

Speaker: Mads Gaml & Tina Skjærbæk Søeborg, Københavns Kommune

Københavns og Århus kommune er i gang med at implementerer logistik projektet Intelligent Materiale Styring på 38 biblioteker i de to byer.
I stedet for at bruge traditionelle håndholdte RFID læsere blev det besluttet at teste muligheden for at bruge SmartPhones som skannere til at skanne de allerede implementeret HF RFID tags i bibliotekernes materialer og udstyr. Efter succesfulde tests blev Android valgt som styresystem og LG Nexus 4 som skanner. Projektet har positive erfaringer og fremviser beta-app.

Denne præsentation vil vise at SmartPhones virkelig i nogle situationer er et bæredygtig alternativ som RFID læsere og give indblik i bibliotekernes overvejelser både for og imod.